Aktiviteter

Menigheten driver et utstrakt barne- og ungdomsarbeid. Vi har ca. 25 barn og ungdom som samles annenhver onsdag. Det arrangeres også aktivitetsturer og leirer for disse.

Menigheten har også et rikt sang- og musikkliv. Vi har junior-kor, ”trio’n” og menighetskor. Våre samlinger er preget av mye sang og musikk.

Betania Skjeberg er engasjert i ulike misjonsprosjekt. Vi har faste støtteprosjekt, i tillegg til at vi bidrar sporadisk der hvor behovet melder seg.

 

Ekstra informasjon