Om oss

Betania Skjeberg Stasjonsbyen (St.) er en pinsemenighet i Skjeberg (Østfold), som ble dannet 17. januar 1951. I tillegg til vanlig møtevirksomhet driver menigheten med junior- og ungdomsarbeid og konfirmantalternativet Tentro. Betania har også eget menighetskor.

Menigheten er ikke registrert overfor offentlig myndigheter og mottar ikke noen form for støtte fra stat eller kommune.

Ekstra informasjon