Utleie

Lokalet kan leies ut til arrangement som er forenelig med menighetens tro og lære.

Kontakt: Sigmund Bjerknes,  mob. 907 73 664

Utleie av lokale

Ekstra informasjon