RETNINGSLINJER VED UTLEIE
AV BETANIA SKJEBERG ST. MENIGHETSLOKALE


1. Arrangement

Lokalet kan leies ut til arrangement som er forenelig med menighetens tro og lære

2. Pris

Ikke medlemmer:     Kr. 1500,- pr. dag
Medlemmer:              Kr. 500,- pr. dag

Prisen inkluderer bruk av utstyr, - som teknisk utstyr (lyd), instrumenter, møblement og kjøkkenutstyr.

Bruk av teknisk utstyr, inkl. kjøkkenmaskiner, må avklares og gjennomgåes på forhånd.

3. Vask

Leietaker plikter å vaske og rydde lokalet etter endt bruk. Møblement skal plasseres som forevist før utleie.

4. Alkohol / røyk

Det er ikke tillatt å servere/nyte alkohol eller andre rusmidler under arrangementet.
Røyking er ikke tillatt noe sted i lokalet.

5. Erstatningsplikt

Dersom utstyr/inventar skades under leieperioden, plikter leietaker å erstatte dette.

6. Reservasjonsrett

Betania Skjeberg forbeholder seg retten til å si nei ved forespørsel om utleie.

 

 

Ekstra informasjon